SWOV catalogus

344853

Tussen winst en moraal : achtergronden van regelnaleving en regelovertreding door ondernemingen. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
20190266 ST [electronic version only]
Huisman, W.
Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 580 p., ref. - ISBN 90-5454-076-1

Samenvatting In dit proefschrift staan de achtergronden van verschillen in regelnaleving door ondernemingen centraal. Het doel van dit onderzoek is het verschaffen
van inzicht in de condities die ten grondslag liggen aan de naleving én overtreding van wettelijke regels door ondernemingen. Het onderzoek hoopt een
antwoord te geven op de vraag waarom en onder welke omstandigheden een onderneming een wettelijke regel al of niet naleeft. Deze inzichten kunnen
worden gebruikt bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van regels die ondernemingen als normadressaat hebben. Op grond van het voorgaande
luidt de probleemstelling van dit onderzoek: 'Wat zijn de achtergronden van de verschillen in de naleving van wettelijke regels door ondernemingen?' (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen

Resultaten: 1