SWOV catalogus

344852

De Tafel van Elf : een veelzijdig instrument.
20190265 ST [electronic version only]
-
Den Haag, Ministerie van Justitie, Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving, 2006, 36 p.

Samenvatting De ‘Tafel van elf’ is een opsomming van factoren die van belang zijn voor de naleving van regels. Sterke en zwakke kanten van de handhaving en naleving ervan kunnen met behulp van de ‘Tafel van elf’ in kaart worden gebracht. De ‘Tafel van elf’ is opgebouwd uit elf dimensies die met elkaar bepalend zijn voor de mate van naleving van wetgeving. De elf dimensies zijn geformuleerd met het oog op een zo groot mogelijke bruikbaarheid voor de praktijk van de
beleidsontwikkeling en de rechtshandhaving. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen

Resultaten: 1