Welkome bij de Help

Er diverse mogelijkheden om vragen te stellen via CardWeb, alle gebaseerd op de intuitieve interface van AltaVista™ maar waar nodig aan gepast aan Cardbox™. Via CardWeb kan gezocht worden op geïndexeerde 'termen' en die worden op het scherm in het rood weergegeven (default). Dit zorgt ervoor dat het resultaat sneller komt en we vermijden tegelijk de problemen die anders zouden optreden door verschillend gebruik van hoofd- c.q. kleine letters en danwel problemen door diakritische tekens.

Normaal of Geavanceerd zoeken
Operatoren
Woorden
Samengestelde woorden
Woorden met een koppelteken
Datums
Een bereik in datums en getallen
Voorbeelden
Voorbeelden van 'valkuilen'

Normaal of Geavanceerd zoeken

Standaard komt u allereerst terecht bij Normaal en dat wil zeggen dat gezocht wordt in alle velden tegelijk. Geavanceerd stelt u in de gelegenheid om uw zoekargumenten nauwkeuriger op te geven door ze te beperken tot bepaalde velden.

Operatoren

+ and & for operator EN (default)
/ and | for operator OF
- and ! for operator ENNIET

Woorden

Jokertekens (wildcards) zijn het '?' voor één teken en de '*' voor nul of meer tekens en ze mogen overal in het woord gebruikt worden. Alle betekenisloze symbolen als de ; * @ . : / ? # & etcetera worden bij het indexeren weggegooid, dus als u op U.K wilt zoeken, moet u UK (of uk !) intoetsen.

Samengestelde woorden

Daar uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de indexen door Cardbox zijn gemaakt, is het niet mogeljk een Adjacent operator te gebruiken. Cardbox heeft echter zelf een voorziening om samengestelde woorden aaneen te smeden m.b.v. de 'underscore' (olympic_games) en dit mechanisme wordt door CardWeb ondersteund.

Woorden met een koppelteken

De standaard sorteeltabel die cardbox voor het indexeren gebruikt, maakt drie ingangen in de index voor de term 'on-line': on, line & online. Als u zulke woorden moet opzoeken, typ dan 'online' zonder koppelteken, want het '-' is namelijk gereserveerd voor de ENNIET operator.

Datums

Hier geen jokers (wildcards) maar wel de ':' om een bereik te specificeren (zie verderop). In een Cardbox-database worden de separatoren '/', '-' en '.' gebruikt om een datum op te slaan in één van de volgende schrijfwijzen:

dd/mm/jjjj  	mm-dd-jjjj  	jjjj.mm.dd. 

Omdat de '/' en '-' gereserveerd zijn voor de operatoren OF en ENNIET, moet u uw zoekstring omgeven door dubbele quotes om ze van die betekenis te ontdoen. (i.e. "04/07/1976"). Wel kunt u bij het zoeken alle schrijfwijzen door elkaar gebruiken.

Een bereik in datums en getallen

In datums en getallen kunt u gebruik maken van de ':' en die specificeert 'vanaf tot' Veronderstel dat we alle records willen hebben die 'voldoen" aan het jaar 2000 in de opmaak dd/mm/jjjj. U typt dan "01/01/2000:31/12/2000" (2000:2001 werkt trouwens ook).

Voorbeelden

Organi?ation levert zowel organization als organisation op
zon* levert zon op maar ook woorden die beginnen met 'zon' zoals zonnebloem en zondag
z*n kan zon opleveren maar ook zoon, zien of zwaan of ...etcetera
*room kan room opleveren maar ook alles wat endigt op 'room' zoals slagroom of droom ...
lawyer /solicitor +london levert advocaten en procureurs te london
lawyer /solicitor -london levert advocaten en procureurs maar niet die te london
"financial consultant" levert financial_consultant
account_manager levert account_manager

Voorbeelden van 'valkuilen'

financial consultant dit bekent voor CardWeb: financial EN consultant
22/07/1999 dit betekent voor CardWeb: 22 OR 07 OR 1999
"04-07-1976" dit bekent voor Cardbox c.q. voor CardWeb: 7 April 1976 (en niet 4 Juli 1976)
"2?/07/1999" heeft geen betekenis voor Cardbox en zal geen resultaat opleveren (gebruik "20/07/1999:29/07/1999")
on-line betekent voor CardWeb: on ENNIET line (gebruik online)

Copyright © 1999-2004 IOTA. Design and implementation by Polyware, Enschede.
Comments and/or requests can be directed to webmaster.